mindfulness en compassie

Training Mindfulness en Compassie

Wil je meer weten over zelfcompassie en ontwikkelen van meer compassie naar anderen?
Compassie (of mededogen) is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Compassie kan door oefeningen (meer) ontwikkeld en verdiept worden. Dat is het doel van deze training.

Wat komt aan bod in deze training van 4 bijeenkomsten?

Er is gelegenheid om je mindfulness te verdiepen, beter voor jezelf te zorgen en milder naar jezelf en anderen te worden. Inzicht in drie centrale emotie-regulatiesystemen gericht op veiligheid, verlangens en sociale verbondenheid en hoe deze systemen uit balans kunnen raken en weer hersteld kunnen worden. Oefenen in compassie vol leven voor jezelf en anderen; aandacht geven, motiveren, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

Voor wie is deze Mindfulness Training in Amstelveen.

Voor mensen die mindfulness willen verdiepen in hun leven met (meer) compassie voor henzelf en voor anderen. Ook voor mensen die merken dat mindfulness en meditatie hen goed doet, maar moeite hebben dit te integreren in hun leven en een milde vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen.