olav hatha yoga pradipika

Hatha Yoga Pradipika workshop

Bij Yoga Minds in Amstelveen geven een we een workshop over de Hatha Yoga Pradipika. In deze workshop zullen we de Hatha Yoga Pradipika als leidraad nemen. De Hatha Yoga Pradipika is een Hatha geschrift uit de 15e eeuw. Er worden diverse yogatechnieken in beschreven (zoals Asana en Pranayama). De filosofie van Hatha Yoga wordt eveneens uiteengezet in dit werk.

Tijdens de workshop worden de yogatechnieken uiteengezet, ingebed en beoefend in de context van de traditionele Hatha Yoga.

Hatha Yoga Pradipika. De theorie en de praktijk

Het zal een rustige en intense workshop zijn waarin we de basistechnieken uit de Hatha Yoga Pradipika behandelen. Dat vraagt een degelijke voorbereiding zodat een rustige dragende energie beschikbaar komt die het mogelijk maakt de technieken langer aan te houden. Zo komen we tot een diepere verkenning en uitwerking van de asana. Dit vraagt om een diepe, brede, ondersteunende adem, een grote concentratie en mentale rust. Gelijksoortige aspecten gelden voor de Pranayama en de Samyama (meditatie).

We dragen als mens in ons alle mogelijkheden om te komen tot een leven dat diepe voldoening schenkt in elk aspect van ons dagelijkse bestaan. Hatha Yoga schenkt ons de wijsheid en de instrumenten deze vermogens te openen en te laten stromen.