Nanja Urdhva Mukha Svanasana

Yoga, Qigong en Meditatie masterclasses. 2020.

5 dagen van verstilling met aspecten uit de mindfulness en de Wu Xing. Letterlijk vertaald de 5-elementen. Uit de tradionele Chinese filosofie.

De Masterclasses zijn prima los van elkaar te volgen. Het is prachtig om ze allemaal te volgen maar elke masterclass staat op zichzelf.

1. Winter | 1 Maart 2020  | Water | Zelfreflectie en verstilling
2. Lente | 9 Mei 2020  | Hout | Lente Detox
3. Vroege zomer | 13 Juni 2020  | Vuur | Volg je passie
4. Zomer | 5 September | Aarde | Vruchten plukken
5. Herfst | 3 Oktober | Metaal | Innerlijke schat

Tijdens de mindfulness-beoefening brengen we onze aandacht steeds bewust naar het hier en nu. Volgens de 5-elementen theorie wordt ieder moment beïnvloed en gekleurd door het seizoen waar we ons in bevinden. De 5-elementen theorie of  Wu Xing is een Chinese filosofie van meer dan 2500 jaar oud. Deze filosofie is het fundament van o.a. de Chinese geneeskunde, de accupunctuur en de Marshall arts zoals Kungfu en Karate maar ook de Tai chi en Qigong. Ook tijdens de beoefening van Yin yoga wordt gewerkt met de energiebanen afkomstig uit de 5-elementen theorie. 

Volgens de Wu Xing filosofie heeft ieder seizoen haar eigen karakteristieken en kunnen we onze vitale levensenergie, de qi, in ons lichaam en onze geest harmoniseren door bewust te werken met deze karakteristieken.


Meditatie

Tijdens deze Masterclasses werken we tijdens de meditaties met de drie stiltes, de stilte van de ruimte om ons heen en de aarde, de stilte van het lichaam en de stilte van onze innerlijke stille ruimte. De ervaring van de stiltes accentueert de levendigheid van het moment, de stroom en dynamiek van de qi in onze omgeving, in ons lichaam en onze geest. De ervaring van de stiltes werkt ook bekrachtigend en rustgevend en maakt een diepe zelfreflectie mogelijk. Deze zelfreflectie maakt het mogelijk om ons bewust te worden van eventuele blokkades van de stroom van onze qi in ons lichaam en onze geest. Deze blokkades kunnen zich uiten in pijn en ongemak in het lichaam en in emoties zoals angst, boosheid en frustatie in de geest. We kunnen ervaren hoe een diepe zelfreflectie ruimte geeft aan de blokkades om te helen en te transformeren zodat de qi weer vrij kan stromen.

Nanja Adho Mukha Svanasana

Qigong

De qigong bestaat uit langzame, zachte en vloeiende bewegingen waarbij we bewust bewegen met de qi. De bewegingen zijn er op gericht om de stroom van de qi door de meridianen te optimaliseren door deze te stimuleren en zacht op te rekken zodat blokkades opgeheven kunnen worden. Tijdens de Masterclasses beoefenen we ook zelfmassage van acupressuur-punten op de meridianen.

Yoga

De yoga-beoefening tijdens deze Masterclasses is behalve een fysieke beoefening ook een meditatieve beoefening doordat we het lichaam en de ademhaling de focus van onze aandacht maken en we van moment tot moment het effect van de asana's op het lichaam waar nemen. Dit sterkt onze zogenaamde 'aandachtspier' en creeert rust en ruimte in onze geest. Tijdens de yoga-beoefening zullen we ook aandacht besteden aan myofascial release.

Visualisatie

Tijdens de liggende meditatie na afloop van de yoga wordt een begeleide visualisatie beoefend waarbij we de organen behorend bij het seizoen opladen met qi. Hier gaat een ontspannende en helende werking van uit. 


Winter - 1 Maart, element water.

Een middag van verstilling en zelfreflectie.

Volgens de traditionele Chinese filosofie nodigt de winter ons uit om ons te harmoniseren met het element water. Diep onder het oppervlakte van water heerst een diepe stilte. Als ook het oppervlakte tot rust komt reflecteert het water ons spiegelbeeld. 
Door contact te maken met onze eigen innerlijke stilte kunnen wij tot een diepe verstilling en zelfreflectie komen. We zijn dan niet langer speelbal van gedachtes en emoties. Hierdoor leren we obstakels makkelijker te overwinnen en harmoniseren we ons met de natuurlijke levensstroom.

Tijdens deze workshop gaan we op verschillende niveaus werken met de energiebanen welke geassocieerd worden met de winter, de blaasmeridiaan en de niermeridiaan. Wanneer deze energiebanen in balans zijn ervaren we een prettige en creatieve flow in ons leven. 


Veronique Lambermont


Zondagen van
14:00 tot 18:00 uur

Winter - 1 Maart
Water: Zelfreflectie en verstilling
Lente - 9 Mei
Hout : Lente Detox
Vroege Zomer - 13 Juni
Vuur : Volg je passie
Late Zomer - 5 September
Aarde : Vruchten plukken
Herfst - 3 Oktober
Metaal : Innerlijke schat
Kosten

€ 45,- per Masterclass


Bekijk de teachings van Mimi Kuo-Deemer. Teacher van Veronique Lambermont.
© 2019 totoweb