Algemene voorwaarden

 • 1.0 Begrippen
  1.1 Yoga Minds 1.2 Algemene Voorwaarden:deze door Yoga Minds gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga Minds, www.yoga-minds.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.yoga-minds.nl/algemenevoorwaarden 1.3 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yoga Minds georganiseerde Workshops en Retreats. 1.4 ritten kaarten: een 10-lessen kaart een 20-lessen kaart 1.5 Lidmaatschap: een door Yoga Minds uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga lessen bij Yoga Minds. 1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen yogales bij Yoga Minds, anders dan op basis van een Lidmaatschap of ritten kaart 1.7 Privé Les: een privé yogales bij Yoga Minds, waarvoor de Student van te voren een afspraak moet maken. 1.8 Intro Kaart: een introductie kaart die eenmalig afgenomen kan worden door nieuwe studenten en recht geeft op 3 lessen in 3 weken. 1.9 Retreat: een door Yoga Minds georganiseerd yoga retreat.1.10 Retreat Deelnemer:degene die een door Yoga Minds georganiseerd yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen. 1.11 Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Minds 1.12 Website: de website van Yoga Minds: www.yoga- minds.nl 1.13 Workshop: een bij Yoga Minds te geven of gegeven yoga workshop.
 • 2. Toepasselijkheid
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op de 10 rittenkaart, de 20 ritten kaart, de intro kaart, de onbeperkt kaarten, de yoga therapie lessen, de prive lessen alsmede op alle retreats en workshops. 2.2 Door deelname aan een yogales van Yoga Minds, verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.2.3 Yoga Minds kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd opvraagbaar.
 • 3. Lidmaatschap onbeperkt en beperkt, 10 lessenkaart, 20 lessenkaart, intro kaart en losse lessen

  3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap, een 10 lessenkaart, een 20 lessenkaart of een eenmalige intro kaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. 3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga Minds het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen. 3.3Yoga Minds geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student: 3.3 (a) LIDMAATSCHAP ONBEPERKT. Het Onbeperkt Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling per automatische incasso 3.3. (b) De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap 3 maanden is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap 12 maanden is minimaal twaalf (12) achtereenvolgende kalendermaanden. De tarieven voor lidmaatschappen worden jaarlijks aangepast met de landelijke inflatie correctie. BEPERKT LIDMAATSCHAP De looptijd van het beperkt lidmaatschap van een (1) les per week is minimaal twaalf (12) achtereenvolgende maanden. De tarieven voor lidmaatschappen worden jaarlijks aangepast met de landelijke inflatie correctie.3.3. De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. 3.3. (f) Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga Minds het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen. 3.5 Intro Kaart 3.5. (a)De Intro Kaart geeft recht op drie (3) yogalessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe studenten. Een nieuwe student mag maximaal een 1 intro kaart aanschaffen. 3.5 (b) De Intro Kaart is 3 weken geldig vanaf de datum van aankoop. 3.6 a-10 RITTENKAART en b-20 rittenkaart a-Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maandengebruikt te worden. b-Deze kaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden. 3.7 LOSSE LES Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yoga Minds, anders dan op basis van een Lidmaatschap. 3.8 OP REEDS BETAALDE KAARTEN, ABONNEMENTEN, WORKSHOPS, OPLEIDINGEN EN RETREATS KAN GEEN RESTITUTIE WORDEN VERLEEND. DE KAART OF HET ABONNEMENT KAN NIET OVERGEDRAGEN WORDEN OP EEN ANDERE NAAM. 3.9 PRIVE LES Een Prive les is een 1 op 1 les met een docent. De les kan in een pakket van 5 of 10 lessen worden afgenomen. 3.10 YOGA THERAPIE Een Yoga Therapie les is een 1 op 1 les die de Student kan boeken. De les kan in een pakket van 5 of 10 lessen worden afgenomen. Afspraken voor een privé les dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de les telefonisch afgezegd te worden. Anders is de student het volledige bedrag verschuldigd.

 • 4. Betaling en Prijswijziging

  4.1 Alle yoga lessen van Yoga Minds moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via Ideal thuis of pin in de studio. 4.2 Yoga Minds behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website. 4.3 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Student zich te melden bij de receptie van Yoga Minds.

 • 5. Reserveren voor lessen

  5.1 Voor de lessen bij Yoga Minds kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. De gereserveerde les kan tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Dat betekent dat de les afgeschreven wordt van je kaart als je niet tijdig annuleert. Bij lidmaatschappen behoud Yoga Minds zich het recht toe om voor een bepaalde tijd het recht op reserveren te ontzeggen.Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels: Alle lessen kunnen tot 15 minuten voor aanvang online worden gereserveerd. Je kunt alleen online reserveren, niet telefonisch, per email of bij de receptie. Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yoga Minds komen. Er kan een altijd iemand niet komen opdagen. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 24 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les. Er kan een uitzondering op deze regel worden gemaakt als het een latere annulering betreft door Covid19.

 • 6. Huisregels
  6.1 Alle Studenten dienen de huisregels van Yoga Minds in acht te nemen. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Yoga Minds er geen last van hebben.Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yoga Minds. Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen. Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen. Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen. Geen schoenen dragen in de yoga studio. Yoga Minds stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de andere ruimten zachtjes te praten. De (lichamelijke) integriteit van Studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Minds niet getolereerd. 6.2 Yoga Minds behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Yoga Minds te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.
 • 7. Lesrooster
  7.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. Yoga Minds behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail. 7.2 Yoga Minds behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats. 7.3 Yoga Minds is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. 8. Vroegtijdige beëindiging van een Lidmaatschap in geval van ziekte 8.1 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Student het Lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga Minds en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 9. Aansprakelijkheid 9.1 Het volgen van yogalessen, Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Student. Yoga Minds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen), Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij Yoga Minds. 9.2 Yoga Minds werkt alleen me gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yoga Minds, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. Yoga Minds biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen: Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. 10. Persoonsgegevens 10.1 Yoga Minds verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Yoga Minds gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet AVG in acht. 10.2 Yoga Minds gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Minds middels een nieuwsbrief en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van de nieuwsbrief dan kan de student zich uitschrijven via de unsubscribe link in de nieuwsbrief. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Minds, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Yoga Minds gebruik kan worden gemaakt. 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Onbeperkt- of beperkt Lidmaatschap, een Intro Kaart, Een 10 Rittenkaart, een 20 rittenkaart dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen), Workshops of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Minds zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
 • 8. Anne Asana

  8. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de workshops en retraites van Anne Asana.

Yoga Minds | KvK 34317012 | BTW NL 195272304B02 | yoga-minds.nl

Webdesign © Totoweb