Svadya Yoga. Wie ben ik?
Vind het antwoord op deze vraag en vind innerlijk rust.
Verlichting is er al. Altijd.

Het basisprincipe van onze leringen komt voort uit Svadyaya of zelfonderzoek.Svadyaya is een van de Niyamas of deugdzame voorschriften uit Patanjali’s 8 voudige pad van Yoga.
Svadya means The Ultimate Truth and also To Be Tasted
In onze Shala richten we ons op zelfrealisatie. De hoofdvraag is: Wie ben ik? In vele Hatha Yoga principes moet de student alvorens hij of zij klaar is voor de grote sprong, een reeks oefeningen (sadhana) en zuiveringen doormaken. Svadya Yoga benaderd ontwaken vanuit een ander perspectief. Liever dan stap voor stap het gewenste doel te bereiken, benaderen we direct de wortel van al het lijden. Onze identificatie met een afgescheiden individu.

Svadhyaya, zelf onderzoek en de studie van de geschriften.

Als je het antwoord op de vraag WIE BEN IK vindt, verdwijnt deze identificatie.
Imagine a river flowing endlessly... Picture that some of the water would solidify and form an ice cube. This ice cube now is floating in the river under the illusion that it is separate from the rest of the water. But downstream, it melts again into the river. This ice cube was one with the river all the time. But it assumed to be a sole object from the rest of the river.
Onze visie is dat de persoon niet hoeft te veranderen. Wij geloven dat je perfect bent zoals je bent. Het proberen te verbeteren van jezelf kan een van de grootste obstakels zijn op de weg naar verlichting. Wat je in wijze doet als je jezelf probeert te verbeterenis jezelf afwijzen zoals je nu bent. Het moment verwerpen zoals dat nu is. Je verwerpt je eigen goddelijkheid. Wanneer je weet wie je werkelijk bent zullen alle andere Yamas (ethische regels) en Niyamas (deugdzame voorschriften) als vanzelf verschijnen. Ahimsa (geweldloosheid) bijvoorbeeld verandert in iets dat je bent, niet iets dat je moet doen. Geen regel of dogma. We geloven dat door het creëren van regels en dogma's, energie wordt onderdrukt.
Wat is verlichting, kan verlichting worden bereikt?
Natuurlijk oefenen we asana, pranayama, bandha en mudra. We bespreken de geschriften, zoals de Yoga Sutra's van Patanjali en de Hatha Yoga Pradipika en vele anderen. Maar we gebruiken ze niet als definitieve gids, met de belofte op een beter leven. Wat je leert of liever afleert bij Yoga Minds, is datgene wat de illusie van het leven en de oorzaak van het lijden kan ontrafelen.
In dit ontrafelen krijg je te zien dat niets blijvend is. Alles om je heen verandert voortdurend, zo ook je mentale, emotionele en fysieke toestand. Met dit inzicht, zul je zien dat verdriet en lijden geen tegenstellingen zijn van vreugde en geluk, maar twee zijden van dezelfde medaille. Dat ware vreugde er alleen kan zijn als er ook ruimte is voor verdriet. Dat je beide kanten nodig hebt om te kunnen ervaren. En dat jij de ruimte bent waarin alles verschijnt en verdwijnt.
Hoe ervaar je vreugde als dat het enige is wat er is?
In onze shala geloven we niet in het sprookje van verlichting. Wij geloven in de directe ervaring van de waarheid. En niet alleen met je verstand, geconceptualiseerd, maar met je hele wezen. Deze waarheid voelen in elke vezel van je bestaan. Hieruit ontstaat een diepe rust, waarin je vrede kunt sluiten met alles wat is.

Het leven moet worden geproefd.

Niet bevrijding voor het individu. Bevrijding van het individu.

Welkom!

Webdesign © Totoweb